Beleidsnota's rondom BIO

Hieronder vind je links naar belangrijke ambtelijke nota's en kamerbrieven aangaande betreffende informatieveiligheid in de overheid en de BIO en gerelateerde producten in het bijzonder.

22-11-2021   Rapport impact nieuwe ISO 27002 op BIO

21-05-2021   Afspraak met NEN over gebruik ISO 27001/-2

18-03-2021   Kamerbrief voortgang informatieveiligheid overheid

09-02-2021   Kamerbrief over privacy by design en open source

12-02-2020   Circulaire toepassen BIO in digitaal verkeer met het Rijk