De BIO is het normenkader voor informatiebeveiliging dat breed in de overheid wordt gehanteerd. Bij het nakomen van de BIO spelen risicoafwegingen en implementatiekeuzen een grote rol. Voor het operationaliseren van de BIO in de organisatie zijn er vele practices en hulpmiddelen ontwikkeld, die als handreikingen kunnen helpen bij de invoering en de omgang met de BIO.

Zoekt u handreikingen bij bepaalde onderdelen van de BIO, vul hieronder dan het nummer in van dat onderdeel (bijv. 9  9.1  9.1.2  9.1.2.1) en de handreikingen die bekend zijn, worden getoond met de directe links.

Ook voor snel zoeken naar controls van een bepaald BIO-onderdeel is deze zoekfunctie handig.