Handreiking indeling BIO v1.0.4zv aan ISO/IEC 27002:2022

In het kern-IBO is besloten dat controls en overheidsmaatregelen uit de BIO v1.0.4zv gelijkgetrokken moeten worden en dus ingedeeld worden naar de ISO/IEC 27002:2022, met als voorwaarde dat dit beleidsneutraal gebeurt. Dat wil zeggen, dat er geen nieuwe overheidsmaatregelen worden toegevoegd of dat er maatregelen inhoudelijk wijzigen. Uitgezonderd zijn maatregelen waar een goedgekeurd BIO-wijzigingsformulier tegenover staat. Om inzicht te geven in de gevolgen van de ISO/IEC 27002:2022 voor de BIO is door de interbestuurlijke Werkgroep BIO de Handreiking indeling BIO v1.0.4zv aan ISO/IEC 27002:2022 opgesteld.

Deze handreiking is input voor de aankomende BIO-versie 2.0. De 2.0-versie van de BIO krijgt naast de nieuwe indeling ook een update als gevolg van de uitgevoerde evaluatie. De nieuwe versie van de BIO (2.0) zal medio 2023 worden opgeleverd waarna het bestuurlijk besluitvormingsproces wordt opgestart.

Download de handreiking indeling BIO v1.0.4zv aan ISO/IEC 27002:2022. Dit is een Excel 2016-versie. Heb je een Office 365-versie dan werken de helpteksten niet. Er verschijnt binnenkort van deze handreiking ook een Office 365-versie.