ICO producten

De overheid wil met haar inkoopbeleid de vraag naar digitaal veilige ICT-producten en diensten stimuleren. Door scherpere cybersecurity criteria op te nemen bij aanbestedingen streeft de overheid naar verhoging van de veiligheid van haar dienstverlening en wil daarmee ook goed voorbeeld geven.

Inkoopeisen Cybersecurity Overheid

ICO Wizard

Veilig aanbesteden en inkopen vereist het stellen van scherpe eisen. Met de ICO Wizard selecteer je eisenpakketten die passen bij de producten/diensten die je aanbesteedt. Al of niet aangepast n.a.v. risicoanalyse, geef je die mee met de RFP en het contract. Uitleg in drie korte video's: Intro ICO   |   Hoe het werkt   |   Inkoopproces en evaluatie