Papers

Afbeelding met decoratieve functie

Uw digitale veiligheid

Brochure met veel tips voor het vergroten van de digitale veiligheid. Deze brochure is opgesteld door de AIVD, BVA-Rijk, CIO-Rijk, de MIVD, het NCSC en de NCTV.

Download Uw digitale veiligheid
BZK-CIP-paper

Whitepaper Red Teaming

Red teaming is een oefenmethode waarmee je kwetsbaarheden in de informatieveiligheid in kaart brengt. De handreiking geeft antwoord op vragen als: 'Wat is een red team oefening, wanneer kan ik het toepassen, waar moet ik op letten bij het uitzetten van een red team oefening en welke opbrengst wil en kan ik verwachten?' Daarnaast geeft de handreiking inzicht in de ervaring/toepassing bij verschillende overheidsorganisaties en biedt het een handige checklist.

Download de Whitepaper Red Teaming
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Oefenen

Scenario Cyberoefening

Oefenen met cybersecurity binnen de eigen organisatie is van essentieel belang. Daarom publiceert het ministerie van BZK het scenario dat werd gebruikt tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening op 1 november 2021.

Het document biedt inzicht in de achtergrond, het aanvalspad en de dilemma’s zoals deze tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening aan bod kwamen. Om zelf te oefenen met het scenario kunnen organisaties de informatie en dilemma’s vertalen naar de eigen organisatie. Samen met de handreiking cyberoefenen van de Cybersecurity Alliantie kan men hier zelf mee aan de slag.

Download Scenario Cyberoefening
NBV-paper

Verdedigbaar netwerk

Deze cybersecurityaanpak van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) helpt ICT-beveiligers om IT-infrastructuur te verbeteren tegen cyberaanvallen. Het geeft verdieping op meerdere cruciale elementen van de BIO.

Download de cybersecurityaanpak NBV
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
AIVD-MIVD-paper

Cyberaanvallen door statelijke actoren

De cyberdreiging tegen Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) geeft inzicht in de dreigingen van cyberaanvallen door statelijke actoren en geeft praktische tips om een aanval te herkennen en te voorkomen.

Download Publicatie AIVD-MIVD: Cyberaanvallen door statelijke actoren
NCSC-paper

Handreiking cybersecuritymaatregelen

Deze handreiking van het National Cyber Security Center (NCSC) biedt een overzicht van 8 stappen naar een (informatie-)veilige organisatie en raakt daarmee meerdere onderdelen van de BIO.

Download NCSC: Handreiking cybersecuritymaatregelen
Afbeelding met decoratieve functie