Handreiking de Bestuurder aan Zet

Sturen op informatieveiligheid; handvatten voor bestuurders en CISO’s. Met 7 drivers (KPI’s) die aansluiten op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De Nederlandse samenleving en de overheid digitaliseren. Dat biedt veel nieuwe kansen, maar geeft ook nieuwe bedreigingen, bijvoorbeeld voor de informatieveiligheid. Je kent de voorbeelden vast uit het nieuws. Organisaties die gegijzeld worden door hackers, en niet meer bij hun eigen gegevens kunnen zonder betaling; ze kunnen hun taken niet meer uitvoeren.
Of vertrouwelijke gegevens liggen na een datalek op straat. Die bedreigingen worden steeds groter en dat stelt hogere eisen aan de organisatie. En daarmee ook aan jou als bestuurder, directielid, businessverantwoordelijke of CISO (Chief Information Security Officer).

Deze handreiking bevat praktische handvatten voor bestuurders en CISO’s om de sturing op informatieveiligheid in de organisatie op te pakken.