Producten/diensten

Op deze pagina vind je handige producten en informatie over de BIO en de implementatie. Je kunt met vragen terecht op de contactpagina.

Op de community-site van CIP kun je ook het BIO-Forum raadplegen. Hiervoor is wel een lidmaatschap van cip.pleio.nl nodig.  

BIO en Thema-uitwerkingen
Mediabijdragen BIO
Links naar webinars en podcasts met betrekking tot de BIO op de CIP-website.
meer...
Mediabijdragen Secure Software
Link naar webinars met betrekking tot secure software op de CIP-website.
meer...
Mediabijdragen Privacy
Links naar webinars en podcasts met betrekking tot privacy (bescherming) op de CIP-website.
meer...
Mediabijdragen Ethiek
Links naar webinars en podcasts met betrekking tot Ethiek op de CIP-website.
meer...
Mediabijdragen Aanbesteden en inkopen
Link naar webinars met betrekking tot veilig inkopen op de CIP-website.
meer...
Veilig aanbesteden en inkopen: ICO-producten
Door scherpe cybersecurity criteria op te nemen bij aanbestedingen wil de overheid  de vraag naar digitaal veilige ICT-producten en diensten stimuleren, haar eigen veiligheid verhogen
meer...
ICO workshop
Wil je de ICO gaan gebruiken in het aanbestedingsproces of in een minicompetitie?
meer...
Thema-uitwerkingen
De BIO Thema-uitwerkingen zijn handreikingen bij het invoeren en hanteren van de BIO in overheidsorganisaties.
meer...
Handreiking cyber-securitymaatregelen
Deze handreiking van het National Cyber Security Center (NCSC) biedt een overzicht van 8 stappen naar een (informatie-)veilige organisatie
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Whitepaper Red Teaming
Red teaming is een oefenmethode waarmee je kwetsbaarheden in de informatieveiligheid in kaart brengt. De handreiking geeft antwoord op vragen als: 'Wat is een red team oefening, wanneer kan ik het toepassen, waar moet ik op letten bij het uitzetten van een red team oefening en welke opbrengst wil en kan ik verwachten?'
meer...
Scenario Cyberoefening
Oefenen met cybersecurity binnen de eigen organisatie is van essentieel belang. Daarom publiceert het ministerie van BZK het scenario dat werd gebruikt tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening op 1 november 2021.
meer...
Verdedigbaar netwerk
Deze cybersecurityaanpak van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) helpt ICT-beveiligers om IT-infrastructuur te verbeteren tegen cyberaanvallen.
meer...
Cyberaanvallen door statelijke actoren
De cyberdreiging tegen Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) geeft inzicht in de dreigingen van cyberaanvallen
meer...
Mediabijdragen Awareness
Links naar webinars en podcasts met betrekking tot awareness op de CIP-website.
meer...
Handreiking de Bestuurder aan Zet
Sturen op informatieveiligheid; handvatten voor bestuurders en CISO’s. Met 7 drivers (KPI’s) die aansluiten op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
meer...
1
2