Afbeelding met decoratieve functie

Voor een veilige digitale overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig. 

Wat is de BIO? Bekijk de video hieronder

Verhoogde veiligheid

De BIO verhoogt de informatieveiligheid bij alle bestuurslagen van de overheid. Dat is noodzakelijk, want in het digitale tijdperk werken ondernemers, burgers en overheden steeds vaker digitaal. Daarbij delen zij in toenemende mate gevoelige en vertrouwelijke informatie. Overheden gaan zorgvuldig en professioneel met deze gegevens om.

Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie

Minder baselines, meer effect en samenwerken in ketens

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is sinds 1 januari 2019 van kracht om de veiligheid verder te vergroten. Eén gezamenlijke baseline voor alle overheidsorganisaties biedt vele voordelen. Het vergroot de informatieveiligheid en het vertrouwen, zorgt voor eenduidigheid en leidt bovendien tot kostenbesparing. Betere afstemming tussen overheidsorganisaties en partners De BIO is gebaseerd op de actuele, internationale standaard voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002) en heeft risicomanagement als uitgangspunt.

Implementatie van de BIO

Iedere overheidsorganisatie moet de BIO hanteren als basis voor informatiebeveiliging. Deze site, bio-overheid.nl, biedt organisaties hulp bij het implementeren en hanteren van de BIO. Het biedt toegang tot een keur van hulpmiddelen en tools.

Afbeelding met decoratieve functie