Afbeelding met decoratieve functie

De BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht om de veiligheid verder te vergroten. De BIO vervangt de baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIR, BIG, BIWA en IBI naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Voor een veilige digitale overheid. Helder, actueel en veilig.

Wat is de BIO? Bekijk de video

Verhoogde veiligheid

De BIO verhoogt de informatieveiligheid bij alle bestuurslagen van de overheid. Dat is noodzakelijk, want in het digitale tijdperk werken ondernemers, burgers en overheden steeds vaker digitaal. Daarbij delen zij in toenemende mate gevoelige en vertrouwelijke informatie. Overheden gaan zorgvuldig en professioneel met deze gegevens om.

Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie

Minder baselines, meer effect en samenwerken in ketens

Eén gezamenlijke baseline voor alle overheidsorganisaties biedt vele voordelen. Het vergroot de informatieveiligheid en het vertrouwen, zorgt voor eenduidigheid en leidt bovendien tot kostenbesparing. Betere afstemming tussen overheidsorganisaties en partners. De BIO is gebaseerd op de internationale standaarden voor informatiebeveiliging (NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017) en heeft risicomanagement als uitgangspunt.

Implementatie van de BIO

Iedere overheidsorganisatie moet de BIO hanteren als basis voor informatiebeveiliging. Deze website biedt organisaties hulp bij het implementeren en hanteren van de BIO. Het biedt toegang tot een keur van hulpmiddelen.

Afbeelding met decoratieve functie