Voor een veilige digitale overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Eén gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Helder, eenduidig en veilig. 

Implementatie van de BIO

Op deze site zijn verschillende producten te vinden, zoals handreikingen, workshops en video-uitingen, die kunnen helpen bij de invoering van de BIO in de eigen organisatie.

Bekijk ook

Meer informatie over de BIO, de implementatie van de BIO en het onderwerp informatiebeveiliging vindt u ook op de pagina’s van onze partners.