Voor een veilige digitale overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Eén gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Helder, eenduidig en veilig. 

Dit plaatje toont de logo's van Rijksoverheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en Provincies (IPO)
Afbeelding met decoratieve functie

Implementatie van de BIO

Op deze site zijn verschillende producten te vinden, zoals handreikingen, workshops en video-uitingen, die kunnen helpen bij de invoering van de BIO in de eigen organisatie.

Bekijk ook

Bekijk de websites van onze partners voor achtergrond­informatie, kennis, kennisnetwerken en bruikbare hulpmiddelen die je kunnen helpen met het verhogen van de weerbaarheid op het terrein van informatie­veiligheid.
Hieronder vind je de links naar deze websites
.