Voor een veilige digitale overheid

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is vanaf 1 januari 2019 in de plaats gekomen van de specifieke baselines voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Met de BIO hanteert de overheid één basisniveau voor informatiebeveiliging. Eén gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Helder, eenduidig en veilig. Lees alles over de BIO

Dit plaatje toont de logo's van Rijksoverheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en Provincies (IPO)
Afbeelding met decoratieve functie

Implementatie van de BIO

Op deze site zijn verschillende producten te vinden, zoals handreikingen, workshops en video-uitingen, die kunnen helpen bij de invoering van de BIO in de eigen organisatie. Voor meer informatie klik op de betreffende link.

Bekijk ook

Bekijk de websites van onze partners voor achtergrond­informatie, kennis, kennisnetwerken en bruikbare hulpmiddelen die je kunnen helpen met het verhogen van de weerbaarheid op het terrein van informatie­veiligheid.
Hieronder vind je de links naar deze websites
.