Voor een veilige digitale overheid

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging. De BIO wordt gehanteerd binnen de Nederlandse overheid, door het Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Dit is één basisniveau voor informatiebeveiliging, één gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Voor meer informatie, klik hier.

Dit plaatje toont de logo's van Rijksoverheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en Provincies (IPO)
Afbeelding met decoratieve functie

Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO)

Door scherpe cybersecurity criteria op te nemen bij aanbestedingen wil de overheid de vraag naar digitaal veilige ICT-producten en diensten stimuleren, haar eigen veiligheid verhogen en goed voorbeeld geven.
De ICO-Wizard is een digitale tool waarmee je eisen selecteert voor het aanbesteden van producten en diensten. Bekijk de ICO producten

Implementatie van de BIO

De informatie op deze site helpt je bij de invoering van de BIO in de eigen organisatie. De volgende producten, workshops en mediabijdragen kunnen helpen dit proces te ondersteunen.

Afbeelding met decoratieve functie

Bekijk ook

Wil je de weerbaarheid op het terrein van informatieveiligheid verder verhogen, bekijk ook de websites van onze netwerkpartners. Daar vind je meer achtergrondinformatie, kennis en bruikbare hulpmiddelen.
Hieronder vind je de links naar deze websites.