Voor een veilige digitale overheid

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging dat gehanteerd wordt binnen de Nederlandse overheid, door Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Eén basisniveau voor informatiebeveiliging, één gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Lees alles over de BIO

Dit plaatje toont de logo's van Rijksoverheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en Provincies (IPO)
Afbeelding met decoratieve functie

Implementatie van de BIO

Op deze site zijn verschillende producten te vinden, zoals handreikingen, workshops en video-uitingen, die kunnen helpen bij de invoering van de BIO in de eigen organisatie. Voor meer informatie klik op de betreffende link.

Bekijk ook

Bekijk de websites van onze partners voor achtergrond­informatie, kennis, kennisnetwerken en bruikbare hulpmiddelen die je kunnen helpen met het verhogen van de weerbaarheid op het terrein van informatie­veiligheid.
Hieronder vind je de links naar deze websites
.